advarsel

Husk at fri bæring over skyvedører på mer enn 3000mm kan kreve sekundær stålbæring. Rådfør deg med Veranda i slike tilfeller. 

advarsel

Veranda vinterhage tak er i kalkylen beregnet for snølast på 150kg. For større snølaster må det beregnes ekstra bæring. Rådfør deg med Veranda i slike tilfeller.

Kontakt