Skjøteprofil info

Start med å dele inn vegger bredere enn 3m med delere (en deler står f.eks mellom et vindu og en skyvedør).  Eksempel på hvor det er vanlig å sette inn delere (markert med lilla);

Skjøteprofil illustrasjon

Hvis du skal sette inn en skyvedør og du ønsker å kunne åpne denne fra både høyre og venstre side, er det maksimalt 3000mm som gjelder mellom delerne;

Skyvedør illustrasjon 1

Hvis du ønsker større åpning kan det ene dørbladet settes fast slik at det er maks 3000mm fri åpning. Dørbladene som kan skyves kan skyves bakom det du velger skal settes fast.

Skyvedør illustrasjon 2

Om du vil unngå delere og ønsker å sette inn skyvedører og foldedører uten å ta hensyn til 3000mm begrensningene må det legges inn stålbjelke drager;

Stålbjelke illustrasjon 1

Kontakt