Vinterhage takkonstruksjon info

Veranda vinterhage tak er i kalkylen beregnet for snølast på 150kg. For større snølaster må det beregnes ekstra bæring. Rådfør deg med Veranda i slike tilfeller.

Kontakt