Tilgjengelige lengder for Pergola

Pergola lengdetabell

Lengde er stegvis da målene skal passe med takelementene.

Kontakt