Fire felt, fire spor, skyvedør info

Fire delt fire spor illustrasjon
Skyvedør 4felt4spor tabell

For bruk i Veranda vinterhager i bredder over 3m må du enten bruke overliggende ståldrager eller det ene feltet i skyvedøren må settes fast for bæring.

Kontakt