Ekste vegg info

Dersom du har behov for et ekstra felt / utvidelse av dimensjonene for å tilpasse eksisterende bygg, for å for eksempel kunne forlenge en skyvedør og legge til ett ektra vindusfelt over dør slik at du får en helhet i konstruksjonen med ditt nye tilbygg benytter du deg av ekstra feltene. Den ekstra plassen finner du tilgjengelig under «Designe dine vegger».

Ekstra felt illustrasjon Lun

Kontakt