Tilgjengelige bredder for Pergola

Pergola breddetabell

Bredde er stegvis da målene skal passe med takelementene.

Kontakt